Hafif Düzey Zihinsel Engelliler
Ana Sınıfı ve İlkokulu

OKUL HAKKINDA
 • Kaynaştırma Odaklı Bireysel Eğitim

  Metin Sabancı Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana Sınıfında ve İlkokulunda, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından verilen raporda hafif düzey zihinsel yetersizlik tanısı olan çocuklara özel eğitim sunuyoruz.

  Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve hızlarına göre Bireysel Eğitim Planları (BEP) hazırlayarak, problem çözme yeteneklerini ve yaşamsal becerilerini geliştirmelerini, aynı zamanda da ilköğretim düzeyindeki eğitime hazırlanmalarını amaçlıyoruz.

 • Okul Öncesi Kaynaştırma

  Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana Sınıfında, RAM raporu almış 4-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi vererek, kaynaştırma öğrencisi olmaları için altyapı oluşturuyoruz.

  Ana Sınıfımızda, özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelişimini takip ederek hızlandırmak ve İlkokul dönemine geldiğinde akranları ile aynı eğitimi alma olasılığını artırmak amacıyla Bireysel Eğitim Planları oluşturuyoruz. Uyguladığımız eğitim programlarında temel amacımız, öğrencilerimizin gelişimin yavaş olduğu alanların engele dönüşmesini önlemektir.

 • İlkokul Seviyesinde Kaynaştırma

  Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulumuzda, okuma, yazma ve temel matematik kavramları gibi bilişsel becerilerin edinilmesini destekleyen, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına bağlı bir eğitim paketi sunuyoruz. Öğrencileri gelişim gösterdiği alanlarda destekleyerek, doğal gelişim gösteren akranları ile aynı ortamda eğitim almaya hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz.

  BEP kapsamında her öğrencinin gelişimini belirli aralıklarla değerlendirilerek, gerekli görüldüğü durumlarda yeniliyoruz. Ebeveynlerin de yer aldığı ekip tarafından hazırlanan programda; öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğu ve bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirliyoruz.