Metin Sabancı Okulları

Hakkımızda
 • Metin Sabancı Okulları

  Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana sınıfında ve İlkokulunda öğrencilerin normal eğitim kurumlarında kaynaştırma öğrencisi olmalarına yönelik becerilere sahip olmalarını amaçlıyoruz.

  Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademede öğrencilerin toplumla entegre olmasını sağlayacak beceriler kazanmalarını amaçlıyoruz.

  Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademede öğrencilere akademik ve bağımsız yaşam becerileri kazandırarak, toplumsal yaşama adaptasyonlarını sağlıyoruz.

 • Bireysel Planlama

  Her bir öğrencinin gelişim takibini analiz ederek hazırladığımız Bireysel Eğitim Planları ile zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimi amaçlıyoruz. Belirli aralıklarla değerlendirilerek, gerekli görüldüğü durumlarda yenilenen Planda, kazandırılacak davranışların neler olduğu ve bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirliyoruz.

  BEP sürecine aileleri dahil ederek,  öğrencilerimizin ev ortamındaki eğitimine de katkı sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz.

 • Sosyal Bütünleşme

  Metin Sabancı Okulları, 2011 yılında özel eğitime gereksinim duyan çocukların kişisel, sosyal, bilişsel becerilerini artırmak ve sosyal hayata entegrasyonu sağlamak ideali ile kuruldu.

  Okulumuzda, yıl boyunca düzenlenen aktivite ve gezilerle, öğrencilerin sosyal yönlerini güçlendirerek toplumsal uyumlarını artırıyoruz.

 • Eğitimde Çeşitlilik

  Okullarımızda, zihinsel yetersizlik tanısına göre kaynaştırma ve gelişim odaklı farklı kademelerde bireysel eğitim veriyoruz.

  Metin Sabancı Okulları bünyesinde; Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana sınıfı ve İlkokulu, Uygulama Eğitim Okulu I. Kademe ve Uygulama Eğitim Okulu II. Kademe olmak üzere 3 farklı okul bulunmaktadır.

 • Multidisipliner Yaklaşım Modeli

  Metin Sabancı Okulları’nda, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için uygulanan müfredatı; tablet ile özel eğitim, eğitsel oyunlar, beden eğitimi, müzik ve resim atölyesi ile destekliyoruz. 

  Program kapsamında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla; dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme ile fizyoterapi destekli sınıf içi çalışmalar yürütüyoruz.