Atölyeler

DESTEK HİZMETLER
 • Mutfak Atölyesi

  Metin Sabancı Okulları bünyesinde bulunan mutfak atölyesinde, öğrencilerin mutfak becerilerindeki gelişimini ve bağımsızlaşmalarını destekleyen çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrencilerin her biri için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında bağımsızlaşmalarına yönelik ince beceri, sosyal-duygusal, duyusal ve bilişsel beceri alanlarında alınan hedefler yapılandırılmış ortamda gerçekleştirilmektedir.

 • Teknoloji Destekli Eğitim Odası

  Metin Sabancı Okullarında bulunan Teknoloji destekli eğitim odası, öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri teknoloji yardımıyla pekiştirebilmeleri amacıyla yapılandırılmıştır. Teknolojinin ilgi çekici ve motivasyon arttırıcı etkisi olması nedeniyle kontrollü ve planlı bir uygulama yapılmaktadır. Bilişsel ve hareket becerilerinin gelişimini destekleyen çeşitli teknolojik cihazların bulunduğu bir ortamdır. Grup etkinliklerine olanak sağlaması da eğitimdeki amacımızı desteklemektedir.

 • Uygulama Evi

  Metin Sabancı Okullarında, öğrencilerin günlük yaşam becerilerinde bağımsızlaşmasını desteklemek amacıyla oluşturulan uygulama evi, kıyafet katlama, dolap yerleştirme, ev temizliği, yatak düzenleme gibi becerilerin kazandırılmasını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.

   

 • Duyu Odası

  Metin Sabancı Okullarında bulunan duyu odası, eğitsel süreçleri desteklemek için oluşturulmuş; Öğrencilerin, sosyal ortamına uyumunu arttırmak, sınıf içi eğitsel çalışmalarda odaklanma ve dikkat sürelerinin arttırılmasını desteklemek, Bireyselleştirilmiş eğitim planında alınan hedeflere ulaşmada gerekli olan algısal gelişimi destekleyici çalışmaların sürdürüldüğü bir ortamdır.

   

 • Snoezelen Odası

  Snoezelen odamız ile öğrencilerimiz, hoş çevre, yatıştırıcı sesler, büyüleyici aromalar, dokunsal deneyimler, masaj ve titreşim, vibrosonik hisler ve yumuşak hareketlerle rahat bir atmosferde duyusal deneyimini arttırarak duyusal işleme yetilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda İlginç ışık efektleri ve rahat oturma sayesinde Snoezelen ortamı etkileşim ve katılım için öğrencilerimize fırsatlar sağlamaktadır.