Vizyon ve Misyon

HAKKIMIZDA
 • Vizyon

  Metin Sabancı Okulları, Türkiye’de zihinsel engelli tanısı almış çocukların temel eğitim düzeyinde ve toplumsal yaşama dahil olma konusundaki ihtiyaçlarının, dünya standartlarında karşılanabilmesini hedeflemektedir.
 • Misyon

  Temel eğitim düzeyindeki zihinsel engelli çocukların eğitim ihtiyacını en verimli şekilde karşılayan ve eğitimin vazgeçilmez parçası olan aileleri eğitim sürecine dahil etme yoluyla bilinçlenmelerini sağlayan, Türkiye’nin en iyi özel eğitim okulu olmaktır.
  • Engelli ve Çocuk haklarına saygı
  • Uluslararası eğitim yaklaşımı
  • Bilimsel veriler ışığında ölçme ve değerlendirme 
  • Multidisipliner yaklaşım
  • Teknoloji tabanlı eğitim
  • Eğitimcilerin mesleki gelişimi