Eğitim & Öğretim Süreçleri

  • Oryantasyon ve Değerlendirme

    Öğrencilerin okula başladıkları ilk birkaç haftayı kapsamaktadır. Bu süreçte çocukların okula alışmalarını amaçlamaktayız. Süreç boyunca, tüm okul personeli, her bir çocuğu ayrı ayrı değerlendirerek, grup içerisindeki çalışmalarını gözlemlemektedir.

  • Bireysel & Grup Eğitimleri

    Çocukların sınıf içerisinde gösterdikleri performansın gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda sınıf öğretmeni ve uzmanlar tarafından yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır. Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan Bireysel Eğitim Planları (BEP), grup eğitimi içerisinde uygulanmaktadır.

  • Bireysel Eğitim Planları (BEP)

    Metin Sabancı Okulları yönetimi tarafından oluşturulan, uzman kadromuzun her çocuğa özel olarak hazırladığı Bireysel Eğitim Planları (BEP), belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek ailelerle de paylaşılmaktadır. Uzmanlar ve ailelerden gelen öneriler doğrultusunda planlar dönemsel olarak güncellenmektedir.