Uygulama Eğitim Okulu II. Kademe

OKUL HAKKINDA
 • Yeterlilik Odaklı Bireyselleştirilmiş Eğitim

  Uygulama Eğitim Okulu II. Kademede, Milli Eğitim Bakanlığı Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler İlköğretim Programı uyguluyoruz. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından verilen rapora göre Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelli tanısı olan çocukların kendi kendine yetebilme becerisini kazanmaları amacıyla II. Kademede 4 yıllık eğitim sunuyoruz. 

 • Farkındalığa Yönelik Gelişim

  Öğrencilerimizin dil ve motor gelişimini sağlayarak onları sosyal, duygusal, duyusal ve bilişsel alanlarda desteklemeye odaklanıyoruz. Amacımız kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, çevreleriyle iletişime geçebilen ve topluma entegre olan bireyler yetiştirmek.

 • Bağımsızlık Temelli Yaklaşım

  Öğrencilerimize, toplumsal yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla akademik ve bağımsız yaşam becerileri kazandırıyoruz. 

   Her öğrenciye özel Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları hazırlayarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu ve bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle, ne kadar sürede kazandırılacağını belirliyoruz.