Hafif Düzey Zihinsel Engelliler
Ana Sınıfı ve İlkokulu

OKUL HAKKINDA
 • Kaynaştırma Odaklı Bireyselleştirilmiş Eğitim

  Metin Sabancı Özel Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İlkokulu’nda, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından verilen raporda, hafif düzey zihinsel yetersizlik tanısı olan çocuklara özel eğitim sunulur.

  Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve hızlarına göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) hazırlanarak, problem çözme yeteneklerini ve yaşamsal becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda da ilköğretim düzeyindeki eğitime hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

 • Okul Öncesi Eğitimi

  Hafif  Düzey Zihinsel Engelliler Ana Sınıfında, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından rapor almış, 37-78 ay arası çocuklara, okul öncesi eğitimi verilir.

  Ana sınıfında, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarına yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı oluşturulur. Tüm gelişim alanlarının desteklenmesindeki temel amaç; öğrencilerimizin akranları ile aynı eğitimi alma olasılıklarını arttırmaktır.

   

 • İlkokul Seviyesinde Kaynaştırma Bütünleştirme

  Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulumuzda, okuma, yazma ve temel matematik kavramları gibi bilişsel becerilerin edinilmesini destekleyen, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına bağlı bir eğitim programı sunuyoruz. Öğrencileri gelişim gösterdiği alanlarda destekleyerek, doğal gelişim gösteren akranları ile aynı ortamda eğitim almaya hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz.

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı kapsamında her öğrencinin gelişimini belirli aralıklarla değerlendirilerek, gerekli görüldüğü durumlarda yeniliyoruz. Ebeveynlerin de yer aldığı ekip tarafından hazırlanan programda; öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğu ve bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirliyoruz.