Uygulama Eğitim Okulu I. Kademe

OKUL HAKKINDA
  • Gelişim Odaklı Bireyselleştirilmiş Eğitim

    Uygulama Eğitim Okulu I. Kademede, Milli Eğitim Bakanlığı Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler İlköğretim Programı uyguluyoruz. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından verilen rapora göre Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelli tanısı olan öğrencilerin kendi kendine yetebilme becerisini kazanmaları amacıyla I. Kademede 4 yıllık eğitim sunuyoruz. 
  • Çok Yönlü Gelişim

    Öğrencilerimizin dil ve motor gelişimini sağlayarak onları sosyal, duygusal, duyusal ve bilişsel alanlarda desteklemeye odaklanıyoruz. Amacımız kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, çevreleriyle iletişime geçebilen ve topluma entegre olan bireyler yetiştirmek.

  • Bireye Özel Yaklaşım

    Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alıyoruz. Belirli aralıklarla değerlendirilerek, gerekli görüldüğü durumlarda yenilenen ve öğrencinin ailesinin de yer aldığı ekip tarafından hazırlanan planda, kazandırılacak davranışların neler olduğu ve bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle, ne kadar sürede kazandırılacağını belirliyoruz.