Branş Dersleri

  • Müzik

    Özel eğitime ihtiyaç duyulan çocukların yaşamında müzik önemli bir yer tutmaktadır. Farkında olmadan tuttukları ses ritimleri ve/veya el ayak ritimleri, çocukların okuma yazma öğrenmesini destekler. Enstürman çalışmaları iki beynin aynı anda çalışmasını sağlar. Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara verilecek müzik eğitimiyle; göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritim tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma ve müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

    Müzik çocukların bağımsız davranışlar kazanmasını destekler ve yaptıkları grup etkinlikleri akranları ile iletişime geçmesini sağlar. Müzik, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılabilir. Sınıf öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında aldığı hedefler müzik derslerinde de desteklenmektedir.

    Beden Eğitimi

    Okulumuzda Beden Eğitimi derslerinde yapılan çeşitli fiziksel aktiviteler, öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği gibi daha dikkatli olmalarını ve öğrenme yeteneklerinin artmasını sağlamaktadır. Beden Eğitimi dersleri çocukların toplumla bütünleşmesinde önemli yer tutan uyumlu davranışların gelişmesine ve sağlıklı yaşam düzeylerinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Özgüven, sosyalleşme ve başarı duygusunun artmasında derslerimizin katkısı büyüktür. Ayrıca, Beden Eğitimi dersleri fizyoterapi uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında aldığı hedefler Beden Eğitimi derslerinde de desteklenmektedir.